Novosti

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu možete provjeriti na linku u nastavku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html.  Čitaj više

Marmontov most u Oštarijama

Prekrasan kameni most preko Zagorske Mrežnice u Oštarijama sagrađen je tijekom francuske vladavine Ilirskim provincijama od 1809. do 1813. godine. U njega je ugrađen kamen oštarske crkve, tada nadaleko poznatog ...Čitaj više

Metulum – drevni grad Ilira

Ilirsko pleme Japodi  – starosjedioci prije dolaska Rimljana i Hrvata Viničica – brežuljak iznad Josipdola, jedno je od najznačajnijih arheoloških  nalazišta japodske kulture na području Hrvatske. Rimski izvori govore ...Čitaj više