Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu 

Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu možete provjeriti na linku u nastavku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html.

 

Share Button