Monthly Archives: March 2018

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

March 1st, 2018 Comments Off on Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu možete provjeriti na linku u nastavku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_78_1922.html.