Monthly Archives: July 2015

Marmontov most u Oštarijama

July 24th, 2015 Comments Off on Marmontov most u Oštarijama
Prekrasan kameni most preko Zagorske Mrežnice u Oštarijama sagrađen je tijekom francuske vladavine Ilirskim provincijama od 1809. do 1813. godine. U njega je ugrađen kamen oštarske crkve, tada nadaleko poznatog Svetišta Gospe od čudesa koja se nalazi u neposrednoj blizini ...