Novosti

Marmontov most u Oštarijama

Prekrasan kameni most preko Zagorske Mrežnice u Oštarijama sagrađen je tijekom francuske vladavine Ilirskim provincijama od 1809. do 1813. godine. U njega je ugrađen kamen oštarske crkve, tada nadaleko poznatog ...Čitaj više

Metulum – drevni grad Ilira

Ilirsko pleme Japodi  – starosjedioci prije dolaska Rimljana i Hrvata Viničica – brežuljak iznad Josipdola, jedno je od najznačajnijih arheoloških  nalazišta japodske kulture na području Hrvatske. Rimski izvori govore ...Čitaj više